Bij Zabij

Gra na­le­ży do ka­te­go­rii po­mie­sza­nia z pop­lą­ta­niem. Przyk­ład z po­cząt­ku gry: grasz w gol­fa, wpa­dasz do doł­ka, spo­ty­kasz tam kras­no­lu­da, któ­ry ob­si­ku­je Two­je­go bo­ha­te­ra, Ty wy­cią­gasz uzi i go za­łat­wiasz. Spot­kasz na­wet Bat­ma­na.

Au­tor: Mar­cin Za­lews­k

Excerpt:

Gra na­le­ży do ka­te­go­rii po­mie­sza­nia z pop­lą­ta­niem...